bus-731317_640

منع تبلیغات مذهبی در اتوبوسهای عمومی واشنگتن

بنا بر قانون جدید مصوب ۳۱ جولای در واشنگتن،  تبلیغات مذهبی بر روی بدنه اتوبوسهای حمل و نقل عمومی و قطارهای مترو ممنوع خواهد شد. بر اساس این قانون مسئولان پذیرش آگهی حق ندارند هیچ نوع تبلیغاتی در دفاع یا علیه هر نوع مذهبی در واشنگتن بپذیرند. اسقف نشین واشنگتن اعلام کرد که این قانون بعد از آن به طور رسمی اعلام شد که با درخواست تبلیغات مذهبی ا«ها به دلیل اینکه ناقض اصلاحیه قاول قانون اساسی آمیکاست، مخالفت شد.  قانون مخالفت با تبلیغ مذهبی حاصل بحثهای مختلفی است که از سال ۲۰۱۵ صورت گرفته است و ضرورت تصویب این قانون را در نهایت پرهیز از وضعیتهایی که به خشونتهای مذهبی در خیابان منتهی میشود، اعلام کرده اند. سازمان خمل و نقل کلانشهر وانگتن در این باره گفته است از سال ۲۰۱۵ بیش از ۳۰ هزار دلار بابت آسیب رساندن بزهکاران به اتوبوسهای شهری به دلیل تبلیغات مذهبی پرداخته است. قانونگذاران معتقدند این قانون باعث کاهش خسارتهای اجتماعی و اتامین امنیت مردم در فضاهای عمومی میشود.