افکار عمومی آمریکاییها درباره ازدواج هم جنس گرایان یکپارچه نیست

پیمایش جدیدی که از سوی موسسه تحقیقات دینی آمریکا انجام شده نشان می‌دهد مردم آمریکا دربارۀ حقوق همجنس گرایان اتفاق نظر ندارند.
چند سال پیش یک شیرینی پز آمریکایی از پختن کیک عروسی یک زوج هم جنسگرا امتناع کرد و دادگاه در پی شکایت این زوج جریمه سنگینی برای شیرنی پز در نظر گرفت. از آن زمان تحقیقاتی انجام شد که نشان میداد بخش عمده ای از مردم آمریکا خواهان به رسمیت شناختن آزادیهای مذهبی هستند و از اینکه دادگاه حقوق مذهبی دینداران مخالف با ازدواج همجنسگرایان را نقض کند، ناراضیند.

پیمایش انجام شده در بازه زمانی ۲۷ ژوئن ۲۰۰۸ تا ۸ جولای ۲۰۱۸ نشان میدهد که آمریکائیها هنوز بر سر حقوقو شهروندی همجنس گرایان توافق ندارند.

تقریبا نمیی از آمریکائیها (۴۶ درصد) میگویند صاحبان مشاغل مرتبط با مراسم ازدواج از قبیل سالن داران، اهالی موسیقی، شیرنی پزها و دیگران حق دارند به دلایل مذهبی از ارائه خدمات به زوجهای هم جنس گرا امتناع کنند. سال ۲۰۱۷ این آمار ۴۱ درصد بود و این نشان میدهد که تردیدها درباره ازدواج همجنسگرایان در آمیرکا بیشتر شده است.