1531196282996

نامۀ ضد یهود مارتین لوتر در حراج

 

حراج پی.آر بوستون نامه‌ای با خط مارتین لوتر، پایه گذار مذهب پروتستان در قرن ۱۶ را در حراج سالانه خود در معرض فروش گذاشته است. لوتر در این نامه به یهودیان تاخته و آنها را تجسد شیطان توصیف کرده است. مارتین لوتر مذهب پروتستان را به طور رسمی در سال ۱۵۱۷ درقالب تزهای نود و پنجگانه اعلام کرد. لوتر در اوایل کار خود همدلی بسیاری با یهودیان داشت و حتی کلیسای کاتولیک را به دلیل مناسبات ضعیفش با یهودیان سرزنش میکرد. وی در اواخر عمر خود به یک ضد یهود واقعی تبدیل شد. این نامه یک صفحه کاغذ است که پشت و روی آن با دست خط لوتر نوشته شده است. معاون اجرایی حراج بوستون، روبرت لیونگستون در این باره اظهار داشته ماترک لوتر به ندرت در حراج آورده میشود، اما این نامه که متعلق به پانصد اسل پیش است ظاهری کاملا سالم دارد و شرط بندی روی آن از ۲۵ هزار دلار شروع و تا کنون به رقم ۹۵ هزار دلار  رسیده است. روابط عمومی خانه حراج بوستون گفت گمانه زنیهای حاکی از این است که این رقم به سیصدهزار دلار خواهد رسید.