pope-francis-2707203_1920

هشدار مکرر پاپ فرانسیس دربارۀ تغییرات آب و هوایی

پاپ فرانسیس در کنفرانس مطبوعاتی واتیکان از تمام دولتها در سراسر جهان خواست تا به عهدناه آب و هوایی پاریس پایبند باشند. پاپ فرانسیس در این کنفرانس که به مناسبت سومین سالگرد صدور سند واتیکان دربارۀ موضوعات محیط زیستی برگزار شد، هشدار داد اگر مساله تغییرات آب و هوایی و مسائل محیط زیستی جدی گرفته نشود زمین به زودی تبدیل به ریگزار و بیابان خواهد شد. ۱۹۵ کشور تعهدنامه آب و هوایی پاریس را امضا کرده اند. هدف این تعهدنامه جلوگیری از اثرات مخرب تغییرات آب و هوایی است. برای چنین هدفی دولتها موظف به کاهش گازهای گلخانه ای به شکل اجرای پروژه‌های حفاظتی ملی هستند. دونالد ترامپ چندی پیش به صورت یکطرفه از این پیمان خارج شد. این در حالی است که آمریکاا از بزرترین کشورهای تولید کننده گازهای گلخانه ایست و تعهدات محکمی متوجه این کشور بود. . پاپ فرانسیس میگوید ظرفیت کره زمین باا مصرف گرایی مهار گسیخته، تغییرات زیست محیطی و هدر دادن منابع رو به پایان است. وی سبک زندگی فعلی را در سطح جهان مخالف با توسعه پایدار محیط زیست میداند و آن را به ضرر کره زمین و در نتیجه انسان توصیف میکند.