اختلاس یک راهبه از کلیسای کاتولیک سنت ژوزف

دوبره مارسلوس به جرم  کلاهبرداری۸۱۸ هزار دلاری با صدور چکهای تقلبی، محکوم شناخته شد. این راهبه ۶۳ ساله  مدیر توسعه کلیسای کاتولیک سنت ژوزف است. وی این مقدار پول را در مدت شش سال ، ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷، دزدیده است. تحقیقات مرتبط با این دزدی از سوی بخش تفحص کلیسای سنت ژوزف و پلیس رایس لیک انجام شده است. این راهبه متهم است که از سمت حسابداری خود در کلیسای سنت ژوزف سوء استفاده کرده است. وی مسئول تمام پرونده‌های مالی کلیسا بود. وی از نرم افزارای کامپیوتری برای صدور چکهای تقلبی به اسم کلیسا به نفع خودش استفاده میکرد و پول برداشت شده از کلیسا را به چندین حساب فرعی منتقل میکرد. وی همچنین نام و امضای چندین رهبر صاحب نام این کلیسا را نیز جعل کرده بود و به نام آنها نیز چک صادر میکرد. دادگاه ناحیۀ رایس لیک برای وی در دادگاه بدوی وی را به بیست سال حبس در زندان فدرال محکوم کرده است. مارسلوس اولین کسی نیست که در کلیسا دست به دزدی میزند، پیش از این نیز افراد دیگری با صدور چکهایی به نام خود، از اموال کلیسا برای هزینه‌های شخصی استفاده کرده بودند که البته همه در مقام مدیریت امور مالی کلیسا بوده اند و به اموال کلیسا و حساب کتابهای آن دسترسی مستقیم داشته‌اند.