LWHollywoodCleanup

دغدغه‌های زیست محیطی کلیسای ساینتولوژی

خیابان‌های کثیف یکی از مهمترین دغدغه‌های ساکنان هالیوود است، همچنین مراقبت از فقرا و بی خانمان‌های این شهر. به همین منظور داوطلبان کلیسای ساینتولوژی روز یکشنبه گذشته وقت خود را به پاکسازی خیابانها و کمک به بی خانمانهای هالیوود اختصاص دادند. آنها خیابانها را تمیز کردند و در نهایت نزدیک به شصت گالن بطری، ته سیگار و سرنگ از سطح خیابانها جمع‌آوری کردند. اعضای این کلیسا میگیوند تلاش دواطلبانه برای بهتر کردن محیطی که در ان زندگی میکنیم از اعتقادات این کلیساست. آنها جزواتی نیز به نام «راه سعادت» در اختیار بی خانمان‌ها و دیگر مردم شهر قرار دادند که آموزشهایی برای تمیز نگه داشتن محیط زیست و نیز کمک به همنوعان است. قرار است هر سه هفته یکبار این برنامه به صورت داوطلبانه با مدیریت کلیسای ساینتولوژی در هالیوود برگزار شود.