5504

اعتراف دیپلمات واتیکان به نگهداری عکسهای مربوط به آزار جنسی کودکان

یک کشیش کاتولیک که به عنوان دیپلمات واتیکان واشنگتن کار میکرد ، در اول جلسه محاکمه خود اعتراف کرد که عکسهایی از آزار جنسی کودکان در اختیار داشته است..
مونسینر کارلو آلبرتو کاپلا، که ماه آوریل در پی فراخواندن وی از واشنگیتن در واتیکان دستگیر شده بود به دادگاه گفت، وی قبل از اینکه سال ۲۰۱۶ به عنوان دیپلمات واتیکان به آمریکا بیاید، تمایلات ناسالمی را که هیچگاه در زندگی کشیشی خود سراغ نداشته است، در خود تشخیص داده است. وی افزود از خدمت در سفارت بسیار ناخرسند و غمگین بوده است.
در اوت ۲۰۱۷ وزارت امور خارجه آمریکا به واتیکان اطلاع داد یکی از اعضای هیات دیپلماتیک واتیکان در واشنگتن، احتمالا قانون مربوط به تصاویر سوء استفاده جنسی از کودکان را نقض کرده است