5471

ماجرای ۳۶ هزار یورویی که در اتاق اعتراف کلیسای سنت ماری جا ماند

یک روحانی روز چهارشنبه گذشنه در کلیسای سنت ماریای رم، ۳۶ هزار یورو، بسته بندی شده در یک پاکت سیاه در اتاق اعتراف کلیسا، پیدا کرد. وی بعد از دیدن بسته، پلیس را با احتمال یک حمله انتحاری در جریان قرار داده بود، اما معلوم شد در پاکت ۳۶ هزار یورو پول گذاشته شده است. پلیس میگوید هنوز از منشاء این پول بی خبر است و تحقیقاتی برای یافتن صاحب پول در حال انچام است. هرچند این خبر در رسنه‌ها منتشر شده است اما هنوز کسی برای دریافت پول مراجعه نکرده است.
پلیس میگوید ممکن است این پول اهدای یک فرد خیر باشد، یا بخشی از یک عملیات پولشویی.
پلیس میگوید برای پیدا کردن سرنخ، دوربینهای مدار بسته ار چک خواهد کرد، همچنین سریال پولها را نیز برای یافتن بانک مورد نظر چک خواهیم کرد تا آن فرد خیر، یا فردی که میخواسته از شر این همه پول رها شود، را پیدا کنیم.
به گفته کلیسای سنت ماری، پیش از این نیز مقادیری پول در گوشه کنار کلیسا پیدا می‌شد، اما بیشترین مقدار ۱۰۰۰ یورو بوده است و تاکنون چنین مبلغ زیادی در کلیسا جا نمانده بود.