4984

موافقت پاپ فرانسیس با استعفای سه اسقف کلیسای شیلی در پی رسوایی آزار جنسی کودکان

پاپ فرانسیس استعفای سه اسقف کلیسای کاتولیک شیلی را در پی رسوایی جنسی ر این کلیسا پذیرفت. پاپ فرانسیس چندی پیش اسقف‌های شیلی را به از بین بردن شواهد جرائم جنسی، فشار آوردن بر وکلا برای به حداقل رساندن اتهامات و بی توجهی جدی به محافظت از کودکان در برابر کشیش‌ های منحرف، متهم کرد.
او در سندی ده صفحه‌ای گفته بود تمام مسئولان کلیسای شیلی در مورد «نقائص جدی» در برخورد با پرونده‌های فساد و در نتیجه، از دست رفتن اعتباری که کلیسای کاتولیک بدست آورده است مسئول هستند. در نتیجه این سخنان پاپ فرانسیس، یک ماه پیش، تمام اسقفهای کلیسای واتیکان به طور دسته جمعی استعفا دادند؛ از این میان پاپ روز دوشنبه، با استعفای سه تن از آنها موافقت کرد. این حکم به این معنا نیست که پاپ با استعفای ۳۱ اسقف باقیمانده مخالفت کرده است