TST-TWITTER

شکایت معبد شیطان پرستان از توئیتر به اتهام اعمال تبعیض دینی در اینترنت

معبد شیطان پرستان آمریکا که مقر اصلی آن در ماساچوست امریکاست، رسانه اجتماعی توئیتر را متهم به تبعیض دینی کرد. توئیتر علاوه بر حساب  معبد شیطان پرستان، حساب شخص پایه گذاران این نهاد را نیز مسدود کرده است. این معبد یک شکایت نامه رسمی علیه تبعیض دینی توئیتر تنظیم کرده است. این معبد در بیانیه ای به همین مناسبت توئیتر را به نقض حقوق شهروندی متهم کرده است و خواهان رعایت عدالت برای پیروان ادیان و عقاید مختلف شده است. در این بیانیه محدود کردن آزادیهای دینی در فضای اینترنت خشونت آشکار به حقوق پیروان ادیان مختلف محسوب میشود، زیرا جهان امروز جهان ارتباطات است و حقوق فضای مجازی نیز باید به اندازه حقوق مندرج در قانون اساسی به رسمیت شناخته شود. در این بیاینه امده است که شیطان پرستان از حقوق مساوی با  پیروان ادیان دیگر برخوردارند و توئیتر باید فضای امنی را در اختیار آنها قرار دهد. سخنگوی معبد شیطان پرستان گفته است شکایت خود را از مجاری رسم یپیگیری میکند و تا زمان برگزاری دادگاه از انتشار اطلاعات بیشتر در این زمینه خودداری خواهد کرد. روند بررسی این پرونده حقوقی ۱۸ ماه به طول خواهد انجامید.

شیطان پرستان پیروان شیطان نیستند بلکه خود را فعالان اجتماعی میدانند که معتقدند باید بین دولت و کلیسا مرز مشخصی وجود داشته باشد، معافیت مالیاتی نهادهای مذهبی را تبعیض آمیز میدانند و در سالهای اخیر نیز جزء حامیان سقط جنین شده اند. همچنین با نصب هرگونه نماد مذهبی در مکانهای عمومی مخالفند و آن را نماد سوء استفاده تبعیض آمیز جریانهای غالب دینی و سوء استفاده از ذهن نابالغ کودکان میدانند.