Mecca Mekkah Muslim Saudi Arabia Arabia Saudi

وزارت امور خارجه آمریکا: آزادیهای دینی در سراسر جهان محدودتر شده است

وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود دربارۀ آزادیهای مذهبی اعلام کرد آزادی مذاهب در سراسر جهان نسبت به گذشته محدودتر شده است. سام براون بک، سفیر آزادیهای مذهبی ایالات متحده درباره این گزارش گفته است میزان سختگیریهای دینی در جهان نگران کننده است و باید بر اساس  شواهد این گزارش به اقداماتی که این وضعیت را بهبود میبخشد، بیاندیشیم. در این گزارش به پیروان شاهدان یهوه اشاره شده است که در چندین کشور تحت تعقیب و آزار هستند. فعالیت این فرقه مسیحی در روسیه به طور رسمی ممنوع اعلام شده است. ۵۰ نفر از پیروان شاهدان یهوه هم اکنون در اریتره زندانی هستند. در این گزارش نسبت به وضعیت فعلی عربستان اظهار امیدواری شده است . بک گفته است آمریکا قصددارد اصلاحات جدی تری در جهت بسط آزادیهای مذهبی در جهان انجام دهد. اما معلوم نیست ماهیت این اقدامات چیست و از کی آغاز خواهد شد. در این گزارش درباره آزادیهای مذهبی در آمریکا حرفی زده نشده است.