4000

استعفای دسته جمعی اسقف‌های شیلیایی در پی رسوایی آزار جنسی کودکان

سی و یک اسقف در حال خدمت و سه اسقف بازنشسته شیلیایی، در پی انتشار خبر رسوایی آزار جنسی در کلیسای کاتولیک این کشور، استعفای دسته جمعی خود را به پاپ فرانسیس در واتیکان تقدیم کردند. آنها روز جمعه با امضای استعفانامه خود در بیانیه‌ای اعلام کردند: ما جایگاه و مقام خود را به دستان پدر مقدس می‌سپاریم و از مقام اسقفی کناره گیری می‌کنیم تا ایشان بتوانند با آزادی تمام درباره ما تصمیم بگیرند. آنها در استعفانامه خود از رنجی که به قربانیان، پاپ و بندگان خدا و کشور شیلی، به خاطر خطاهای مهلک  اعضای کلیسا رسیده است، طلب بخشش کرده‌اند.

اسقفهای شیلیایی بعد از اینکه پاپ فرانسیس کل سلسله مراتب کلیسای شیلی را مسئول آزار جنسی کودکان دانست، و آن را رسوایی رنج آور برای کلیسای کاتولیک نامید، از مقام خود استعفا دادند.

پاپ اسقفهای کلیسای کاتولیک را متهم به از بین بردن شواهد جنایت، اعمال فشار به بازپرسان برای بی اهمیت کردن مساله و «غفلت مرگبار» در حفاظت از کودکان از شر کشیشان پدوفیل کرده است. پاپ در نامه ای خطاب به اسقفهای شیلی گفته است در این قضیه هیچ کس حق ندارد خودش را مستثنا کند و گناه را به گردن دیگری اندازد.

در پی افشای رسوایی کودک آزاری در شیلی پاپ فرانسیس، رهبر مسیحیان کاتولیک جهان اسقف‌های اهل شیلی را فراخواند.

برخی از اعضای کلیساهای شیلی متهم به آزار جنسی کودکان  در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ هستند.

همچنین پاپ فرانسیس وعده داد که برای اجرای عدالت اعضای کلیسای شیلی را تغییر خواهد داد.