4744

برگزاری رفراندوم سقط جنین در ایرلند

قرار است دولت ایرلند، روز ۲۵ می، رفراندوم سقط جنین برگزار کند و مردم درباره قوانین محدود کننده سقط جنین در این کشور تصمیم بگیرند. فعالیت کمپین‌های موافق و مخالف حق سقط جنین در آستانه رفراندوم ممنوع اعلام شده است و هرگونه تبلیغی دو ماه زندان در پی خواهد داشت. .

حدود ۹۳ درصد از مردم کشور ایرلند کاتولیک هستند. سقط جنین در این کشور کاتولیک سالهاست به مناقشه‌ای تفرقه افکنانه تبدیل شده است. سال ۲۰۱۳ ممنوعیت کامل سقط جنین از قوانین حذف شد و مادران در معرض خطر تحت شرایطی خاص مجاز به سقط جنین شدند. .

در رفراندوم سقط جنین ایرلند از مردم پرسیده خواهد شد که آیا خواهان لغو ماده قانونی ۴۰.۳.۳ هستند یا خیر. مطابق این ماده‌ که تحت عنوان اصلاح هشتم نیز خوانده می‌شود و در سال ۱۹۸۳ به تصویب رسیده، مادران باردار و جنین متولد نشده، هر دو حق برابری برای زندگی دارند.

راست‌های مذهبی ایرلند که عمدتا با گروه های کاتولیک اختلاف نظر ارند، این رفراندم را آخرین شانس خود برای پایان دادن به ۲۵ سال تغییرات لیبرال اجتماعی در ایرلند می‌دانند.

مردم ایرلند در سال ۲۰۱۵ با اکثریت قابل توجه‌ای در رفراندومی به قانونی شدن ازدواج همجنس‌گرایان پاسخ مثبت دادند. آنها به نخستین کشوری تبدیل شدند که ازدواج همجنسگرایان را با همه‌پرسی قانونی کرده است. اما گمانه زنی‌ها بر آن است که رقابت در رفراندوم سقط جنین در ایرلند بسیار شدید‌تر خواهد بود..