نتایج نظرسنجی جدید: استرالیائیها مخالف اخراج دگرباشان از مدارس دینی

یک نظر سنجی جدید نشان داد از هر پنج استرالیایی چهار نفر میگویند با حق مدارس مذهبی در اخراج کارمندان و دانش به دلیل جنسیت یا گرایش جنسیشان مخالفند.
نظر سنجی گلکسی یوگاو که برای سنجش جایگاه گروه‌های LGBT انجام شد، نشان داد ۸۲ درصد از جمعیت نسبت به قوانین تبعیض آمیز علیه دگرباشان جنسی در مدارس و جامعه استرالیا اعتراض دارند و ۷۹ درصد نیز با آزادی مدارس در اخراج معلمان و دانش‌آموزان دگرباش مخالفند.
این رای گیری با هدف قشار به حزب کارگر برای به رسمیت شناختن حقوق دگرباشان در مدارس و بخصوص مدارس مذهبی انجام شده است.
گروه های مذهبی از جمله کلیسای کاتولیک، اسقف اعظم آنگلیکان سیدنی و دانشکده های مسیحی استرالیا تصمیم گیری درباره این موارد را حق خود میدانند و برای حفظ آن تلاش میکنند. آنها میگویند این حق تبعیض مثبت و به نفع سلامت اخلاقی جامعه استرالیا است، زیرا همجنسگرایی یا دیگر اشکال رابطه خارج از سنتهای دینی به ضرر تمام جامعه تمام خواهد شد
مخالفان میگویند اگر مدارس مذهبی استرالیا همچنان حق اخراج دگرباشان را به لحاظ قانونی دارا باشند، باید بودجه ای که از محل مالیات به آ«ها تعلق میگیرد قطع شود، زیرا اکثریت جامعه استرالیا مخالف این نوع آزادیهای دینی است.