1024px-Sikhs_on_the_move

سیک‌های نیویورک روز مدیتیشن را جشن گرفتند

هزاران سیک روز ۲۸ آوریل گرد هم آمدند تا  در «جشن مدیتیشن» شرکت کنند. امسال شهر نیویروک میزبان سیکها برای بزرگداشت این روز بود. روز مدیتیشن به یک معنا جشن بزرگ سیکها برای پاسداشت دین و آیینشان نیز به حساب می‌آید. سیکها در این مراسم رژه باشکوهی را در خیابان مدیسن برگزار کردند و سنتهای آیینی و نمادهای فرهنگی خود را به نمایش گذاشتند. به نقل از اخبار جهانی ادیان، رودی از عمامه‌های رنگین در این جشن در سطح شهر جریان پیدا کرده بود. سیک ها  به لحاظ پوشش ظاهری شبیه مسلمانان هستند و بعد از یازده سپتامبر بارها مورد حملات نفرت پراکنانه اسلام هراسان قرار گرفته‌اند. سیکها در این روز لباسهای رنگی به تن میکنند که یادآور خواستگاه اصلی آنها در پنجاب هندوستان است. تاریخ پیدایش این دین به پنج قرن پیش در هند باز میگردد، آشوبهای سال ۱۹۸۴ و درگیریهای مذهبی باعث مهاجرت وسیع آنها به اقصا نقاط جهان شد. بیشتر سیکها رد آمریکای شمالی ساکن شدند. دین سیک ترکیبی از اسلام و هندوئیسم است.

جشن مدیتیشن هر سال در میان سیکهای آمریکا برگزار میشود و هزاران سیک از اقصا نقاط خود را به این رویداد دینی میرسانند. این جشن تقریباً نزدیک به روز وایساکی، یا روزی که گوروی دهم آن را روز اتحاد سیکها  نامید، برگزار میشود.