2549

کشفیات جدید درباره ترجمه نسخه کتاب مقدس جیمز کینگ

یک پژوهشگر به تازگی کشف کرده است که بخشی از کتاب مقدس کینگ جیمز، معتبرترین ترجمه کتاب مقدس به زبان انگلیسی،  حاصل کار یک مترجم فرانسوی است، سهم وی در این کتاب انگلیسی به مدت چهارصد سال ناشناخته باقی مانده بود.

این ترجمه درخشان که نخستین بار در سال ۱۶۱۱ میلادی منتشر شد، حاصل کار بیش از ۴۰ مترجم است. اما نیکلاس هاردی از دانشگاه بیرمنگام، چندین سند از نسخه پیش نویس این کتاب پیدا کرده است که علاوه بر اینکه نشان میدهد این تعداد زیاد مترجم چگونه با یکدیگر کار میکرده‌اند، نقش مترجم فرانسوی، را نیز در این ترجمه روشن کرده است
هاردی ضمن تحقیق بر نسخه عهد عتیق متعلق به یونان باستان در کتابخانه بادلین، متوجه هزاران حاشیه نوشته شده برنسخه متعلق به جان بیوس، یکی از مترجمان کتاب مقدس میشود. این تفاسیر نکات بسیاری را درباره ترجمه و مترجمان نسخه جیمز کینگ آشکار کرده‌اند