حکم جدید ایالت باواریای آلمان: اجباری شدن نصب صلیب در تمام ساختمان های عمومی این ایالت

مارکوس سودر، رئیس باواریا طی حکم جدیدی اعلام کرد، ورودی تمام ساختمان‌های عمومی در شهر باواریای آلمان باید از این پس مزین به صلیب باشد. سودر عضو حزب اتحاد سوسیال-مسیحی است، این حزب به سیاست‌های محافظه‌کارانه‌اش شناخته شده است و قرار است در انتخابات ایالتی که در ماه اکتبر برگزار میشود شرکت کنند. سودر در باره این حکم گفت، صلیب هویت مردم باورایاست و فقط یک نماد مذهبی نیست، صلیب یک شیوه زیستن است و باید آن را به عنوان یک نماد فرهنگی بیینیم تا یک نماد مذهبی. این حزب با حزب اتحاد دموکراتیک مسیحیان پیوندها و همکاری‌های نزدیک دارد. این قانون از روز اول ماه ژوئن قابل اجراست. نکته جالب اینجاست که این تصمیم درست زمانی گرفته شد که دولت آلمان قصد داشت به وضعیت مهاجران این کشور رسیدگی کند. بیشتر این مهاجران از کشورهای مسلمان خاورمیانه و آفریقا به آلمان رفته‌اند. احزاب مسیحی بارها به سیاست‌های آنچلا مرکر در مورد پذیرش مهاجران مسلمان انتقاد کرده‌اند و این خط مشی را اسلامی سازی آلمان نامیده‌اند. سودر در باره تصمیم نصب صلیب در ورودی تمام مراکز و سازمان‌های عمومی به صراحت به آنچه اسلامی سازی آلمان مینامند اعتراض کرده است و کفته است این حکم، تاکید بر پایبندی آشکار ما به ارزشهای بنیادین آۀمان و نظم قانونی در آلمان و باواریاست. مخالفان نیز انتقادات سختی به این تصمیم وارد کرده‌اند و گفته‌اند این تصمیم نقض قانون اساسی آلمان است که بر جدایی دین از سیاست مبتنی است. عده‌ای از رهبران مذهبی نیز این تصمیم سودر را استفاده ابزاری و سیاسی از دین دانسته‌اند و او را متهم کرده‌اند که برای اهداف سیاسی خود، نمادهای مذهبی را دست آویز قرار داده است.