جدال قضایی شیطان پرستان بر سر نصب کتیبه ده فرمان در ایالت آرکانزاس

معبد شیطان پرستان آمریکا اخیراً به شاکیان پرونده‌ای پیوسته که اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا علیه ایالت آرکانزاس، به اتهام تبعیض دینی و نقض قانون اساسی در دادگاه ایالتی گشوده است. اتهام مطرح شده در این پرونده، نصب کتیبه ده فرمان در زمین پارلمان ایالتی است. معبد شیطان پرستان میگوید این اقدام فرمانداری به معنای حمایت از مسیحیت است در حالی که پیروان ادیان دیگر نیز در ایالت آرکانزاس زندگی میکنند
معبد شیطان پرستان پیش از این نیز در مورد تبعیض دینی در ایالات آمریکا اقدام قضایی کرده بود. آخرین مورد به نصب کتیبه ده فرمان در ایالات اوکلاهاما، سال ۲۰۱۲ بر میگردد که با این ادعا که شیطان پرستان نیز حق مساوی برای نصب مجسمه باپومت (نماد شیطان پرستان) را برای رعایت عدالت و نمایش تکثر مذهبی در اماکن عمومی خواهانند. در پی این دعوی، اکلاهاما ناچار به برداشتن کتیبه ده فرمان شد. پیش از این مجسمه‌های باپومت با استناد به لائیک بودن قانون اساسی تخریب شده بود. مدافعان نصب کتبیه ده فرمان میگویند این کتیبه بیش ز اینکه به دین خاصی متعلق باشد، یادآور قوانین اخلاقی جهانشمول است