1024px-Yudonosan_Torii_gate_2006-A

اهمیت نمادین دروازه‌های معابد شینتو یا توریها (Torii)

غیر ژاپنی‌هایی که با فرهنگ ژاپن آشنا نیستند «توری/Torii» را نماد کشور ژاپن می‌دانند. این نماد آنقدر رایج است که حتی اسم معابد شینتو در نقشه‌های اینترنتی به اسم توری نامگذاری شده است. دروازه تمام معابد شینتو اصول یکسانی را رعایت میکنند و با یک شکل مشخص که به توری معروف است ساخته میشوند. برخی از معابد بودایی ها نیز با توری ساخته میشوند اما تعداد آنها محدود است. پیش از حضور ژاپن در عرصه جهانی این .اژه کاملاً ناشناخته بود اما اکنون در جهان انگلیسی زبان به کلمه‌ای کاملاً آشنا تبدیل شده است. اما اهمیت این توریها چیست؟ توری جزء لاینفک یک معبد شینو استاز دو ستون عمودی و دو ستون افقی بر روی ستونهای عمودی ساخته شده است. این ستونها با فاصله از یکدیگر قرار گرفته اند و عبور از آنها به طور نمادین به معنای عبور از جهان مادی و ورود به قلمرو مقدس است
بعضی از معابد چندین توری یا دروازه دارند یا یک دروازه بزرگ چند مرحله‌ی دراند و این به معنای استعاری یعنی عبور به سمت پاکی و قداست و خلوص بیشتر. گویا فرد بعد از عبور از هر توری وارد ساحتی قدسی‌تر خواهد شد. اجزای سازنده توری ثابتند و هرکدام نام خاصی دارند و معنای نمادین خاصی. آنچه مهم است یک شینتو نباید از مرکز توری رد شود، بلکه باید از دو سمت کناری دروازه معبد وارد شوند.شینتوها معتقدند عبور کردن از وسط دروازه فقط مخصوص خدایان است. رسم این است که شینتوها به حالت تعظیم وارد معبد شوند و به همین حالت نیز خارج شوند. ضمن اینکه باید در بازگشت صورتشان به سمت معبد باشد و بار دیگر تعظیم کنند. برخی از این تورها. این معابد حامی محصولات کشاورزی بخصوص برنجند معبد فوشیمی ایناری تائیشی در کیوتوی ژاپن با توری قرمز شناخته شده ترین معبد شینتوی جهان است این بیش از ده هزار دروازه توری وجود دارد.