vaccination-2722937_640

کلیسای کاتولیک آمریکا: واکسیناسیون از دستورات خداست

کلیسای کاتولیک آمریکا اخیراً به طور رسمی اعلام کرده است که واکسناسیون از بخشی از احکام خداوند است و مسیحیان باید از واکسیناسیون استفاده کنند.این اعلام رسمی در پی تبلیغات چند موسسه پرآوازه مسیحی و همچنین برنامه ها و ویدئوهای تبلیغاتی برخی از فرقه های مسیحی در اینترنت و رسانه‌های خصوصی منتشر شده است.
در این برنامه‌ها افراد مختلفی تحت عنوان مسیحیان وفادار به کتاب مقدس، از مسیحیان می‌خواهند که از واکسن استفاده نکنند زیرا در کتاب مقدس درباره واکسیناسیون چیزی نوشته نشده است. این سخنان تنها به واکسیناسیون محدود نمی‌شود و درباره بیماریها و درمان‌های تخصصی پزشکی نوین نیز اظهاراتی صورت می‌گیرد. برخی از رسانه‌های پرنفوذ مسیحی نیز با استفاده از الهیات مسیحی به ترویج چنین افکاری می‌پردازند. کشیشان کلیسای کاتولیک میگویند در کتاب مقدس آیات فراوانی وجود دارد که خداوند از بندگانش می‌خواهد تا سلامت خود و فرزندانشان را حفظ کننند و اگر کسی از این دستورات پیروی نکند ایمان مسیحی ندارد.کلیسای کاتولیک در بیانیه خود آ<رده است حتی برخی از فرقه های مسیحی که به برخی از روش‌های درمانی و جراحی اعتقاد ندارد، مثل فرقه شاهدان یهوه و  فرقه دانشمندان مسیحی به ضرورت واکسیناسیون اذعان دارند.