group-of-young-people

آیا مسیحیت در اروپا در صد سال آینده ناپدید خواهد شد؟

دانشگاه سنت مری لندن به تازگی گزارشی منتشر کرده است که نشان می‌دهد تعداد قابل توجهی از جوانان اروپایی دیگر به مذهب سازمان یافته اعتقاد ندارند. شرکت کنندگان در این پیمایش ۱۶ تا ۲۹ ساله بودند. در این گزارش که با عنوان «جوانان اروپایی و مذهب» منتشر شده، کشور چک، غیر مذهبی‌ترین کشور فعلی اروپا اعلام شده است. ۹۱ درصد شرکت کنندگان چکسلوایی در این پیمایش اعلام کرده‌اند که دغدغه مذهبی ندارند. هلند، استونیا و سوئد بعد از چک، غیر مذهبیترین ملتهای اروپایی اعلام شده‌اند. اما در کشور لهستان تنها ۱۷ درصد از جوانان خود را غیر مذهبی دانسته‌اند. در مقام دوم مذهبی ترین جوانان اروپا، مردم کشور لیتوانی هستند، ۲۵ درصد از شرکت کنندگان جوان لیتوانی گفته‌اند که به مذهب علاقه ندارند. دکتر استفان بولیوانت، جامعه شناس و استاد الهیات دانشگاه سنت ماری مسئول این پروژه تحقیقاتی میگوید، مذهب رسمی در اروپا در وضعیت احتضار است. بر اساس این گزارش به جز چند استثناء، جوانان اروپایی قائل به هویت مذهبی برای خود نیستند و از انجام آداب و اعمال دینی نیز در بین آنها خبری نیست. وی هشدار داد این وضعیت در آینده تشدید خواهد شد. این استاد دانشگاه میگوید، مسیحیت به عنوان دین غالب در غرب، در صد سال آینده از بین خواهد رفت. بر اساس این گزارش دغدغه‌های مذهبی و هویت مذهبی در تمام کشورهای اروپایی به جز لهستان، ایرلند و پرتغال در حال ناپدید شدن است. فقط در این سه کشور است که هنوز بیش از ده درصد از جوانان هر هفته در مراسم کلیسا شرکت میکنند. بولیوانت میگوید تعداد زیادی از اروپاییها بعد از مرایم غسل تعمید خود در نوزادی، هرگز از درهای هیچ کلیسای عبور نکرده اند. وی میگوید اختلالی جدی در انتقال فرهنگ دینی از والدین به فرزندان ایجاد شده است که اگر ادامه یابد اثری از مسیحیت در اروپا باقی نخواهد ماند.