جشن دیکشا، جشنی برای تارک الدنیا شدن پیروان آیین جین

پیروان آیین جین، از باستانی ترین ادیان جهان، جشن باستانی دیکشا که یکی ز اصلی ترین جشنهای این آیین است را برگزار کردند. در این مراسم دینی، ۱۶ مرد و زن سوگند خوردند که از تارک الدنیا شوند. این مراسم در شهر بمبئی برگزار شد. این افراد موفق بین ۱۴ تا ۴۵ سال سن داشرند و ده نفر آنها کمتر از ۳۵ سال دارند. برای تارک الدنیا شدن لازم است که تمام ثروت منقول و غیر منقول خود را ببخشند و به راهب و راهبه‌های آیین جین تدیل شوند. در این مراسم هزاران نفر از پیروان آیین جین حضور داشتند از جمله همانت شاه، تاجار ۶۴ سالۀ موفق کانادایی که همکاری نزدیکی با گوروی جین‌ها ارد. از جمله اعمالی که فرد برای تارک الدنیا شدن باید انجام دهد این است که برای آخرین بار با آب جاری حمام کند و عزیزان خود را در آغوش گیرد. بعد از تارک الدنیا شدن، این راهبگان تنها حق دارند هفته‌ای یک بار تن خود را با اسفنج خیس شستشو دهند و از هر گونه ارتباط بدنی پرهیز کنند. بعد از انجام این اعمال، باید سرشان را نیز بتراشند، لباس سفید به تن کنند و سوگند یاد کنند که از دنیا و وابستگی های آن گذشته‌اند و هویت جدید خود را آکاهانه پذیرفته‌اند. بعد از این مراحل، مایحتاج جدید آ«ها برای زندگی به آنها اهدا میشود. این مایحتاج عبارتند از : یک جفت صندل چوبی، یک کاسه و یک تکه پارچه کوچک مربعی به عنوان زیرانداز.سپس پندیت ماهاراجا، گوروی جینها به هر یک از این افراد لقبی جدید اعطا میکند و هویت جدید او را رسما اعلام میکند. این افراد باید پای پیاده شهر به شهر بگردند و غذایشان را خودشان با درخواست از دیگران تامین کنند. این ۱۶ نفر به جامعۀ ۱۶ هزار نفری زاهدان جینی وارد شده‌اند.