نامه‌ای از گاندی درباره مسیحیت، پنجاه هزار دلار فروخته شد

اردمور، یکی از کلکسیونرهای هندی نامۀ تاریخی مهاتما گاندی را که سال ۱۹۲۶ در پاسخ به به میلتون نیوبری فرانز نوشته بود، به قیمت پنجاه هزار دلار فروخت. فرانتز از رهبران مسیحی ساکن آمریکا بود. بر اساس گزارش ناتهان راب، رئیس کلکسیون بزرگ راب، که از معروفترین شرکتهایی است که درباره صحت و اصالت اسناد تاریخی نظر کارشناسی ارائه میدهد، این نامه به قیمت ۵۰ هزار دلاربه فروش رفت. ارزش این نامه از یک سو به دلیل امضای شخص گاندی است. رئیس کلکسیون راب، در باره هویت فروشنده و خریدار این نامه گفت این مساله فعلا محرمانه است. فرانتز در سال ۱۹۲۶ نامه ی به گاندی نوشته بود. محتوای نامه ناشن میدهد که وی از گاندی دعوت کرده بود تا به دین مسیحیت درآید و گاندی نیز به سرعت پاسخ نامه وی را نوشته بود

گتندی در نامه اش به فرانتز تایید میکند که وی عیسی مسیح را یکی از بزرگترین و فوق العاده ترین آموزگاران بشر میداند، اما نمیتواند به عقاید مسیحیت که آموزه های عیسی مسیح است بیش از آموزه های یک معلم درخشان و فوق العاده نگاه کند. وی در این نامه میگوید به عنوان یک فعال اجتماعی هندی برای وی امکان ندارد پیرو عقایدی باشد که آمریکائیها پیرو آن هستند، بخصوص نمیتواند پیرو افکار حضرت مسیح باشد. گاندی در ادامه نامه بر لزوم احترام به تمام ادیان سخن میگوید و تاکید میکند که پایه و اصول همه ادیان مشترک و بر اساس احترام متقابل و عشق است.گاندی در این نامه نوشته است که اتحاد ادیان تنها بر اساس پذیرفتن ادیان دیگر و احترام و عشق پدید می‌آید نه اینکه هر دین تلاش کند که به طور مکانیکی اعضای بیشتری جع کند و آ«ها را به حلقه دین خود وارد کند.