32342717143_260b654ba4_z

منتقدان میگویند: نامزد تصدی ریاست سازمان محیط زیست آمریکا به تکامل اعتقاد ندارد

اخیراً نوار مصاحبه‌ای از اسکات پوئیت،  نامزد دولت ترامپ برای تصدی سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا، به بیرون درز کرده است که وی میگوید به تکامل اعتقاد ندارد و آفرینش انسان را بیش از آنکه دارای ریشه‌های علمی بداند، فلسفی تعبیر میکند. این مصاحبه در سال ۲۰۰۵ انجام شده است. نظرات این مسیحی محافظه کار از این جهت دارای اهمیت شده است که وی قرار است در رأس نهادی قرار بگیرد که مسئول تحقیقات علمی است. منتقدان میگویند فردی که قرار است تصمیمات مهمی برای سرنوشت محیط زیست آمریکا بگیرد باید دیدگاه علمی داشته باشد نه دیدگاه فلسفی یا مذهبی. پوئیت در این مصاحبه شش ساعته با سناتور اکلاهما، با ازدواج همجنسگرایان و حق سقط جنین نیز مخالفت کرده بود. رادیو اکلاهاما که این نوار صوتی را پخش کرده است در توضیحاتی افزود،  آقای پوئیت علاقمند به حفاظت از نمادهای مذهبی در سطح شهر از جمله کتیبه ده فرمان بوده است. این رادیو همچنین گفته است، پوئینت فقط مواضع مذهبی ندارد بلکه پا را از آموزه های مسیحی فراتر گذاشته است و اصلاحیه دوم قانون اساسی را نیز مورد تایید خداوند نمیداند. از دیگر اتهامات این نامزد سازمان محیط زیست این است که اسلام را یک سازمان تروریستی نمیداند و آن را به عنوان یک دین مانند ادیان دیگر میبیند. منتقدان می‌گویند اگر پوئیت فقط یک مسیحی پایبند به اصول مذهبی بود، مخالفتی با وی نداشتند، اما وی با بسیاری از یافته های علمی نیز سر ناسازگاری دارد  و مخالف سرسخت آنهاست. از جمله اینکه وی تغییرات آب و هوایی را قبول ندارد. رادیو اکلاهاما درباره این که آیا نظرات پوئینت از سال ۲۰۰۵ تا کنون تغییر کرده است یا نه سخنی به میان نیاورده است.