پلیس نیویورک مجبور به پرداخت ۱۸۰ هزار دلار جریمه بابت حجاب شد

سه زن مسلمان در نیویورک به حکم دادگاه بروکلین جمعا ۱۸۰ هزار دلار در پی شکایت از پلیس دریافت کردند. پلیس آنها را وادار کرده بود برای گرفتن عکس پرسنلی حجاب خود را بردارند. یکی از این سه پرونده مربوط به سال ۲۰۱۲ است.این زن مسلمان که با همکلاسیهای خود درگیر شده بود برای شکایت به نزد پلیس رفته بود و پلیس برای تشکیل پرونده از او خواسته بود تا حجاب خود را بردارد و وی امتناع کرده بود، سپس او را به یک اتاق خصوصی هدایت کرده بودند و یک افسر زن از او عکس گرفته بود. مشکل اصلی وقتی بود که وی برای پیگیری به دفتر مرکزی پلیس در بروکلین رفته بود و پلیس به وی گفته بود قادر نیست حساسیت های مذهبی وی را رعایت کند، زیرا جای دوربین عکاسی ثابت است و افسر زنی نیز در اختیار نیست. این زن مسلمان میگوید به مدت بیست دقیقه ناچار بوده است که حجاب اسلامی خود را کنار بگذارد که این شرایط برای وی بسیار دشوار وبده است. در سال ۲۰۱۵ پلیس آمریکا ملزم شد حساسیت‌های مذهبی افراد را در امور اداری رعایت کند. بر اساس قوانین جدید پلیس موظف است به افرادی که دستگیر کرده است بگوید که برای گرفتن عکس پرسنلی میتوانند از حق انتخاب برخوردار باشند. افراد میتوانند از پلیس بخواهند که عکاس هم جنس آنها باش، اما باید حجابشان را بردارند. وکیل دو زن دیگر میگوید این دو پرونده به سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ مربوط است. در یکی از پرونده‌ها شاکی ادعا کرده است از وی در حالی که به دلیل ضربه همسایه بیهوش بوده ست، بدون حجاب عکس گرفته شده است.