Ivan_Jurkovič

هشدار واتیکان درباره نقش دین ستیزی نهادهای بین المللی

اسقف ایوان یورکوویچ، که به عنوان ناظر واتیکان، مسئول رسیدگی و نظارت بر عملکرد سازمان‌های فعال سازمان ملل در جنوا است، به شورای حقوق بشر سازمان ملل اظهار داشت تنها تعدادی از سازمان‌های بین المللی مذهب را تهدیدی برای برنامه های خود میدانند. وی ادعا کرد این سازمان‌ها بر ضد احساسات مذهبی و خرد و عقلانیتی که میتوان آن را جوهرۀ انسانیت نامید موضع گیری میکنند. وی این سخنان را به مناسبت روز دوم مارس، روی که شورای عمومی سازمان ملل با موضوع آزار و اذیت‌های دینی تشکیل جلسه داده بود، عنوان کرد. پیش از این مقامات رسمی واتیکان در صحن شورای عمومی سازمان ملل درباره تحدید آزادیهای مذهبی در جهان هشدار داده بودند. یورکویچ هچنین به عبارت «آزادی از مذهب» که در یکی از گزارش‌های احمد شهید آمده بود، به شدت اعتراض کرد. وی در این باره افزود کسانی که خواهان آزادی از مذهب هستند و به اقلیت های دینی فشار می‌آورند، عقلانیتی را نادیده می‌گیرند که جبران ناپذیر است. آنها همچنین از نقش اساسی دین در تمدن سازی غافلند. سخنان ناظر واتیکان در راستای انتقادات پاپ فرانسیس از نهادهای بین‌المللی بود. پاپ پیش از این گفته بود، سازمانهای بین المللی با دستاویز حقوق بشر، مشغول استعمار ایدئولوژیک هستند. پاپ میگوید نهادهای بین المللی برنامه های خود را به کشورهای جهان سوم و کشورهای به اسم کمک مالی تحمیل میکنند.