muzzle-1080231_640

مخالفت کلیسای مورمون با قوانین مربوط به حمل سلاح در امریکا

راسل ام نلسون، رهبر کلیسای مورمون، به قانون حمل اسلحه در امریکا اعتراض کرده است و میگوید این قانون در درجه اول امکان تهیه سلاح را برای هر کسی فراهم میکند و مقصر اصلی قانون نادرست آزادی حمل سلاح و خرید و فروش آن است. نلسون به تازگی به رهبری کلیسای مورمون برگزیده شده است. وی این سخنان را در پایان هفتۀ سوم فوریه در لاس وگاس بیان کرده است. مخاطبان وی عمدتاً دانش اموز و جوان و از معترضان به حمله اخیر به مدرسه ای در فلوریدا بودند. رسانه های آمریکا سخنان این رهبر مذهبی با نفوذ را در قالب یک ویدئو بسیار کوتاه پوشش دادند. این رهبر مذهبی در ادامه سخنان خود گفت اندوه عمیق دانش آموزان آمریکایی را از حادثه اخیر میفهمد و خود وی نیز سوگوار این حادثه رنج اور است. وی سپس درباره لزوم تغییر قوانین مربوط به خرید و فروش و حمل اسلحه در آمریکا سخن گفت و این قوانین را عامل اصلی فجایعی مثل حمله به مدرسه فلوریدا دانست. وی در پاسخ به سوال یکی از مسیحیان که خداوند چگونه اجازه میدهد چنین حوادثی اتفاق بیفتد، گفت: خداوند به انسان عاملیت و اختیار بخشیده است. این انسانها هستند که با تصویب قوانین نادرست عامل شر و فاجعه شدند.  سخنگوی کلیسای مورمون بعد از سخنران ینلسون اعلام کرد کلیسای مورمون حمل اسلحه را برای پیروان خود در محیط کلیسا قدغن کرده است. کلیسای مورمون همواره تلاش کرده است خود را از مسائل سیاسی آمریکا دور نگه دارد،اما از ماه ژانویه امسال که نلسون به عنوان رهبر این کلیسا انتخاب شده است، فضا را به سمت جهت گیریهای مشخص تر سیاسی پیش برده است.