عمامه سیک‌ها در هفته شوی لباس میلان دردسر ساز شد

در هفتۀ شوی لباس میلان، شرکت معروف گوچی نمایش حیرت آوری برگزار کرد. در این رویداد، عده ای از مدلها عمامه سیکها را بر سر گذاشته بودند و عده‌ای از مدل‌ها تمساحی کوچک با خود حمل میکردند و حتی مدل‌هایی بودند که سه چشم داشتند و این مدلها برای برند معروف ایتالیایی گوچی بسیار غریب بود. گ.چی در هفته مد گذشته از حجاب مسلمانان و عمانه سیکها و بابوشکا استفاده کرده بود. در این میان، نهادها مذهبی و فعالان اجتماعی سیک به این برند ایتالیایی به دلیل استفاده نادرست و نابجا از نماد مذهبی خود اعتراض کردند. یکی از مدلهای کانادایی گوچی نیز که خود در این رویداد از عمامه سیکها استفاده کرده بود در توئیتر خود نوشت این عمل توهین آمیز است و نباید از نمادهای مذهبی ادیان مختلف به عنوان تزئین استفاده کرد. بعد از توئیت این مدل، دیگران نیز به اعتراض وی پیوستند و این اقدام گوچی را توهین امیز و غیر مسئولانه نامیدند. اتحادیه سیکهای آمریکا در توئیتی نوشت: عمامه سیکها یک نماد مقدس است نه یک پارچه عادی تزئینی. آنها در توئیتهای دیگری به گوچی پیشنهاد دادند که اگر به دنبال مدلهای سیک است میتوانند به آنها مشاوره های رایگان بدهند تا دیگر مرتکب چنین خطایی نشوند. عده ای دیگر به اینکه گوچی از مدل سیک استفاده نکرده است، استفاده از عمامه را نشانۀ سوء استفاده از نمادهای مذهبی توصیف کرده است. این در حالی است که سیکها همواره به خاطر ظاهرشان که شبیه به مسلمانان است مورد حمله مخالفان اسلام قرار گرفته اند. اخیراً یک راننده تاکسی سیک نیز با شعار «مسلمان به خانه ات» برگرد مورد حمله مسافری که سوار کرده بود قرار گرفت و کشته شد.