مسئولان هتل هیات: مجبور به پذیرش میزبانی بزرگترین کنفرانس ضد مسلمانان هستیم

بزرگترین گروه ضد مسلمان آمریکا به نام « سازمان مردمی دفاع از آمریکا»  از طریق ایمیل از اعضای خود دعوت کرده است تا در یک مهمانی باشکوه در هتل هیات برای برنامه ریزی علیه مسلمانان گرد هم جمع شوند. در این ایمیل از اعضا خواسته شده است تا این رویداد استثنایی را از دست ندهند و به دلیل کمبود جا زودتر حضور خود را اعلام کنند. این گردهمایی به مناسبت دهمین سالگرد تشکیل این گروه ضد اسلام برگزار میشود وبه گفته برگزار کنندگان با حضور «کارشناسان امنیت ملی» و برای حفظ آمریکا از توطئه دشمنان قسم خورده آن افتتاح خواهد شد.  قرار است این کنفرانس ضد اسلامی در ۴-۵ سپتامبر ۲۰۱۸ در آرلینگتون ایالت ویرجینیا در هتل هیات برگزار شود. مسئولان هتل میگویند مجبور به میزبانی این کنفرانس تبعیض آمیز شده اند.

مسئول پذیرش هتل به هافینگتون پست گفت” این کنفرانس بر اساس قوانین امریکا قانونی است و مخالفت هتل با برگزاری این مراسم در این محل به منزله اقدامی غیر قانونی تلقی خواهد شد

این گروه ضد  اسلامی با اغراق اعضای خود را بالغ بر ۷۵۰ هزار نفر اعلام کرده استو خود را ارتش مردمی امنیت ملی و بزرگترین نهاد مردم یو غیر انتفاعی و ریشه دار در تاریخ مبارزات مردمی برای حفظ امنیت ملی نامگذاری کرده است و هدف خود را حفظ و حراست از فرهنگ آ»ریکا و حفظ امنیت ملی تعریف کرده است.
گروه های مخلف با تبعیض دینی و نژادی در آمریکا طی درخواستی از هتل هیات خواسته اند مانع برگزاری این تجمع نفرت پراکنانه شود وبه آؤمان صلح و وحدت ملی و وحدت ادیان در آمریکا پایبند باشد