376366737_709f233fe3_z

خشم مسیحیان از تغییر نام بزرگراه آریزونا به «مسیر جهنم»

مسیحیان آمریکا از اقدام پیروان معبد شیطان در تغییر نام یک بزرگراه در آریزونا بسیار خشمگین شده‌اند، معبد شیطان پرستان آریزونا نام بزرگراهی که فونیکس را به توسکان متصل می‌کند، تغییر داده و آن را «راه جهنم» نام گذاری کرده‌اند. معبد شیطان پرستان نام فهرست بلندبالایی از سازمانهایی را که به کمپین تغییر نام بزرگراه‌ها پیوسته‌اند منتشر کرده است. تعدادی بنگاه تجاری حقیقی و حقوقی نیز در میان این فهرست دیده میشود. اعضای این معبد با چنگکهای مخصوص که نماد مذهب آنهاست دو سمت این اتوبان را تمیز کرده اند. وب سایت این معبد در توضیح اقداماتی که انجام داده است نوشته: هدف ما برخورد همدلانه و مشفقانه با همه موجودات است و به همین دلیل پاکسازی این بزرگراه از زباله را در دستور کار خود قرار دادیم. در این گزارش آمده است به دلیل زباله‌های ریخته شده در اتوبانها و بزرگراه‌ها در سراسر آمریکا، سالانه ۲۵ هزار تصادف رانندگی اتفاق میافتد و علاوه بر این برخی از این زباله‌ها سبب مسموم شدن خاک و به تبع آن ایجاد انواع بیماریها میشود. آنها میگویند با سر و سامان دادن به اوضوع بزرگراه‌ها حق خود میدانند که نام‌هایی را که میپسندند بر روی این بزرگراه‌ها قرار دهند. ۱۲۰۱۸ عضو معبد شیطان پرستان در تمیز کردن بزرگراه آریزونا حضور داشتند. مسیحیان میگویند این کار هرچند به ظاهر مفید است اما در واقع شیطان پرستان از آن استفاده تبلیغی میبرند.