Screen-Shot-2018-02-02-at-10.33.55-AM-600x400

آیا فیلم روز گراندهاک یک فیلم بودایی است؟

فیلم روزگراندهاک با بازی بیل موری، محصول سال ۱۹۹۳، زندگی فیل کانور یک کارشناس آب و هوا را نشان میدهد که یک روز واحد را چندین بار زندگی میکند. هرچند این فیلم در ژانر کمدی ساخته شده است اما منقدان بسیاری معتقدند این فیلم در اساس زیربنایی بودبیتی دارد و به  در واقع نمایش چرخۀ بی پایان مرگ و زندگی مجدد است. کانور این چرخه ابدی مرگ و زندگی را با رستگاری فردی می‌شکند. این استعاره‌ای قدرتمند است که ممکن است به هر دینی و یا حتی تفکر فلسفی سکولار متعلق باشد. مفهوم این فیلم  را می‌توان برای تعمق دربارۀ گذراندن روزها به کار گرفت. طنز این فیلم بسیار زیاد است و بارها و بارها تماشاگر را در موقعیت‌های مختلف می‌خنداند. هارولد رامیس کارگردان این فیلم میگوید منتقدان این فیلم را «بودیشی» می‌دانند، او خود این اصطلاح را وضع کرده است و میگوید همین کلمه کل سیستم فری وی را توضیح میدهد. هارولد میگوید که وی بسیار متاثر از نامادری ذن-بودیست خود است. وی میگوید مذهب همان ایمان داشتن به حقیقت است و نیاز به پیچیده کردن آن با احکام و قوانین بسیار نیست. این کارگردان مذهب بودایی را یک مذهب اساسا انسان را توصیف میکند و میگوید  حتی محض مفهوم تکرار چندبارۀ زندگی به خودی خود شعف آور است. مفهوم سامسار در بودیسم به مفهوم تنبیه و مجازات در دیگر ادیان نزدیک است. بنا بر آیین بودایی سامسار یا تکرار مستمر چرخۀ تولد دوباره به معنای به حقیقت نرسیدن روح است و این یعنی مشکلی در فرد وجود دارد که باید حل و فصل شود و جان او به رستگاری نهایی دست یابد. در فیلم گراند هاک ، فیل کانورز به طور مستمر در یک روز واحد بیدار میشود و فقط یک روز مشخص را هربار تجربه میکند. از ا«جا که شغل وی پیش بینی آب و هواست مشکلاتی در شغلش ایجاد میشود و همکارش مرتب به وی یادآوری میکند که اکنون شش هفته از زمستان گذشته. در حالیکه او آب و هوای تکراری همان روز را گزارش میکند. کانور در این یک روزی که چندین بار تکرار میشود تمام تجربه هایی را که یک انسان میتواند داشته باشد از سر میگذراند اما در نهایت همه این تجربه‌ها ملال آور می‌شوند و این نزدیک به همان مفهوم رنج بودایی است.