poland-2423531_640

لهستان در راه فراموشی هولوکاست

به تازگی لایحه بحث برانگیزی در پارلمان هلند مطرح شده است که بر اساس آن پرداخت جریمه نقدی یا سه سال زندان در انتظار کسانی است که ملت لهستان را به خاطر همکاریشان با نازیها در جریان هولوکاست سرزنش می‌کنند. این لایحه را جناح راست افراطی ملی گرای لهستان تنظیم کرده است. تصویب این لایحه و قانونی شدن آن به معنای قطع ارتباط ملت لهستان با اردوگاه‌های مرگی است که بنا بر این لایحه مسئول آن آلمانیه بوده اند نه مردم لهستان. بیشترین جمعیت یهودیان اروپا ساکن لهستان هستند. در جریان هولوکاست سه میلیون یهودی، به عبارتی ۹۰ درصد جمعیت یهودیان این کشور کشته شدند. آشوویتس معروفترین اردگاه نازیها در این کشور واقع است. منتقدان این لایحه میگویند این قانون تبرئه کردن تاریخ و تطهیر آن است. آنها میگویند هزاران داستان درباره لهستانی‌های شجاع وجود دارد که در آن ایام به یهودیها کمک میکردند و جان آنها را نجات میدادند و داتانهای بسیاری نیز از همکاری داوطلبانه مردم با نازیها و همدستی در از بین بردن یهودیها هم در اردوگاه‌های نازی و یا اشکال دیگر همکاری با نازیها گفته شده است. رئیس جمهور لهستان ۲۱ روز فرصت قانونی ربای امضای این لایحه و تبدیل آن به قانون دارد. وی در این باره اظهار کرده است کهلازم است از حقایق تاریخی دفاع شود. تنها هنرمندان برای اهداف هنری خود و دانشمندان در تحقیقات علمی خود از مجازات مشخص شده در این لایحه مستثنی خواهند بود.