مخالفت کلیسای کاتولیک چین با نزدیکی واتیکان به دولت چین

کاردینال بازنشسته هنگ کنک از تلاشهای واتیکان برای بهبود روابط با چین پرده برداشت. وی میگوید از جمله این تلاشها، تقاضای بازنشستگی یکی از اسقفان کلیسای کاتولیک چین به نفع  یکی دیگر از اسقفان مطرود پکن است.
کاردینال جوزف زِن، مشهورترین مخالف پاپ فرانسیس در چین، به تلخی از این تغییرات در مجمع اسقفی کلیسای کاتولیک چین انتقاد کرد. او در مطلبی که در فیس بوک خود منتشر کرد گفت ماه گذشته به واتیکان سفر کرده است تا شخصا مراتب اعتراض خود را به پاپ فرانسیس ابلاغ کند.

این اسقف چینی در گزارشهایی که در روزنامه آسیا نیوز منتشر کرده، اظهار کرده است که واتیکان از از اسقف پیتر ژونگ جیان جیان، خواسته است تا از مقام خود به نفع اسقف ژوزف هانگ بینگژانگ استعفا دهد. هانگ در سال ۲۰۱۱ بدون تایید پاپ، تقدیس شد و به گفته اسقف هنگ کنک بعد از آن زمان، مطرود واتیکان شد.

ه نقل از گاردین، ماه‌هاست پکن و واتیکان تلاش دارند به هم نزدیک‌تر شوند و عدّه‌ای می‌گویند شاهکار پاپ فرانسیس آن خواهد بود که بتواند دربارۀ اجازه دادن به دولت کمونیست چین برای دخالت در انتخاب اسقف‌ها تصمیم درستی بگیرد.

کاردینال جوزف زِن که در مدرسۀ سیلسیانِ هنگ‌کنگ مشغول به تدریس است اما معتقد است: “شاید پاپ کمی ساده‌دل است و از سابقۀ عملکرد کمونیست‌ها در چین اطّلاعی ندارد. احتمالاً پاپ خبر ندارد که این کمونیست‌ها صدها هزار تن از مردم را به قتل رسانده‌اند”.

کاتولیک‌های چین آزادند که در مراسم عشای ربّانی شرکت کنند و در کلیساهای مجاز دولتی حضور یابند، اما اجازۀ تبلیغ دینی ندارند. در حال حاضر، «انجمن میهن‌دوستانۀ کاتولیک چین» که تحت‌نظارت دولت عمل می‌کند، کلیسا را تحت‌نظر دارد و بدون هرگونه دخالتی از جانب واتیکان، اسقف‌های خود را منصوب می‌کند