5092

نماز جماعت مختلط در یکی از شهرهای مسلمان نشین هند

یک زن مسلمان در جنوب هند که هفته گذشته، نماز جمعه شهر را به صورت مختلط برگزار کرده بود، میگوید بعد از این اقدام از سوی افراد ناشناس تهدید شده است.
یامیدا بیوی برای اولین بار هفته گذشته، در یکی از شهرستان‌های کوچک هند، اقدام به برگزاری نماز جمعه به صورت مختلط کرده است.
خانم یامیدا، ۳۴ ساله، به گاردین گفت: من به قرآن و آموزه های قرآن مبنی بر برابری همۀ انسانها معتقدم. تمام تبعیض‌ها علیه زنان ساختۀ مردان است و از سوی آنها بر زنان تحمیل شده است. من و روحانی این مسجد قصد تغییر این مناسبات را داریم.
وی افزود، من معتقدم تا جایی که حکم صریحی در قرآن مبنی بر اعمال محدودیت برای زنان وجود ندارد، زنان مسلمان میتوانند همپای مردان وظایف و مسیئولیت های دینی را به عهده بگیرند. یامیدا خود را از اهل سنت معرفی کرده است.

این زن مسلمان به گاردین گفت تنها تندروان هستند که هیچ گونه تغییری را بر نمیتابند و تنها تفسیر افراطی خود از اسلام را می‌پسندند. وی گفت بعد از مراسم نماز جماعت هفته گذشته، از واتز اگ، فیس بوک و یوتیوب پیام های تهدید دریافت کرده است، اما نگران نیست.
عبدالرحمان دبیر جماعت اسلامی هند در این باره گفت، حرکت بیوی یک حرکت نمایشی بی اثر و محکوم است. او میخواهد با کمترین هزینه بیشترین توجه را نصیب خود کند. در صورتیکه این عمل تفرقه اندازی در جامعه اسلامی است.