یک راهب بودایی روز خود را چگونه شروع میکند؟

شوکئی متسوموتو راهب بودایی معبد کاموویی در توکیو میگوید روز یک راهب با نظافت شروع می‌شود. ما خودمان و محیطمان را تمیز می‌کنیم تا اندوه از وجودمان دور شود. به تازگی کتابی با نام «یک راهب بودایی روزها چه می‌کند» با ترجمه کیکو تامورو و تصویرگری زیبای وی درباره معابد بودایی ژاپن و زندگی راهبان آن منتشر شده است. در این کتاب راز آرامش عمیق معابد ژاپنی که تا خانه‌های معمولی مردم ژاپن نیز گسترش یافته، بیان شده است. این راهب ژاپنی میپوید آنچه نیاز دارید این است که گرد و غبار از دل بزدایید، برای ژاپنیها نظافت چیزی بیش از کار روزمره خانه داریست. دانش آموزان ژاپنی هر روز به اتفاق کلاس‌های درس خود را تمیز میکنند. این کار تمرینی زیبایی شناختی برای بارور سازی ذهن است. به گفته این راهب بودایی جای تعجب نیست که در تاریخ راهبان مشهور ژاپنی یک راهب توانست فقط از طریق گردگیری و تمیز کردن محیط به نیروانا برسد. این کتاب پرفروش در ژاپن نکات ظریفی درباره نظافت و گردگیری و غبار روبی بیان میکند و همچنین درباره بینش بودایی ها به زندگی نکات آ»وزنده ای را با مخاطب در میان میگذارد. در این کتاب با نقد شیوه زندگی در جامعه مدرن به مصرف گرایی و ارزش قائل نشدن برای اشیاء و فضاهای زندگی پیشنهاداتی برای حیات انسانی ارائه میشود. در بخشی از این کتاب آمده است وقتی شما لباس پاره شده خود را رفو میکند در واقع در حال ترمیم روابط خود با دیگرا بخش های جهان هم هستید.