فشار ملی گرایان افراطی هندو بر منتقدان

یک سایت ادبیات طنز هندو که هشت ماه پیش از ابتدای آوریل آغاز به کار کرده بود بعد از تماس‌های تلفنی تهدید آمیز از سوی افراطیون ملی گرای هندو به کار خود پایان داد.
بنیانگذار و مسئول این سایت محبوب با اعلام خبر حذف کامل سایت و صفحات اجتماعی مرتبط با آن از محدودیت های سیاسی و اجتماعی در کشوری که آن را بزرگترین دموکراسی جهان خواند به شدت انتقاد کرد. وی گفت در هند تحمل یک سایت ادبی-انتقادی طنز نیز ممکن نیست. صفحه فیس بوک این سایت در مدت کوتاه توانسته بود بیش از صد هزار دنبال کننده جذب کند.
این سایت بیشتر به تولید مطالب طنز انتقادی درباره هواداران حزب ملی گرای باهاراتیا میپرداخت.
نویسندگان این سایت عمدتاً با نام مستعار یا بدون نام مطالب خود را نتشر میکردند. اعضای حزب ملی گرای هندو اخیراً پایه گذار این سایت را تهدید به قتل خانواده اش کرده است. مسئول این سایت که نامش ذکر نشده است با انتشار پیامی بر روی وبر سایت گفت دوست ندارد سرنوشتی مانند گائوری لانکش پیدا کند. لانکش روزنامه گار منتقد تنروان ملی گرای مذهبی هندو بود که ماه گذشته در خانه اش ترور شد. تعداد اساتید دانشگاه و روزنامه نگارانی که در هند در یک سال گذشته ترور شده اند رو به افزایش است.