3600

رهبر کلیسای مورمون‌ها در سن نود سالگی درگذشت

توماس اس منسون، رهبر کلیسای مورمون‌ها در سن ۹۰ سالگی درخانۀ خود در سنت لیک سیتی  درگذشت. منسون به مدت ۵۰ سال رئیس شوراهای رهبری کلیسای مورمون بود. منسون در ۲۲ سالگی به مقام اسقفی رسیده بود و در ۳۶ سالگی به رهبری کلیسای مورمون  که عالیترین مرجع روحانی در سلسله مراتب کلیسای مورمون است دست یافت. وی قبل از انتصاب به این مقام، مشاور سه رهبر قبلی کلیسای عیسی مسیح، قدیسان آخرالزمان یا همان مورمون‌ها بود.

این رهبر فقید کلیسای مورمون به خاطر تلاشهای مستمرش در وادار کردن کلیسا به شفاف سازی دربارۀ عملکردهای گذشته  و تاکید بر انجام اقدامات بشر دوستانه فارغ از مذهب افراد معروف است.

وی همچنین از جمله رهبران کلیسا بود که با راه اندازی کمپینی در سال ۲۰۰۸ در کالیفرنیا، طرفداران ازدواج همجنس گرایان را وادار به عقب نشینی کرد و از مورمونها خواست تا به صورت داوطلبانه و برای جلوگیری از نفوذ همجنس گرایان به این کمپین کمک مالی کنند. هرچند سال ۲۰۱۵ کلیسای مورمون از مواضع قبلی خود در این باره تا حدی عقب نشینی کرد.

 

منسون در طول رهبری خود کلیسای مورمون را به سمتی هدایت کرد که نسبت به برخی از جنبه های تاریخی و اصول مذهبی انتقادپذیرتر باشد. این اقدامات در سال ۲۰۱۵ به بازگشایی موزه دینی مورمون‌ها انجامید که در آن چند همسری بودن مورمون‌ها تایید شد. سال ۲۰۱۴ مقاله جنجالی منتشر شده بود که جوزف اسمیت، پایه گذار فرقه مورمون‌ها به چند همسری متهم شده بود. مقامات کلیسا ابتدا این واقعیت تاریخی را نفی کردند و سپس آن را تایید کردند.