پیام موسسه گفتگوی ادیان به مناسبت تولد حضرت مسیح

۴ دی ماه همزمان با۲۵ دسامبر مصادف است با میلاد حضرت مسیح (ع). این میلاد پر برکت را به بشریت نیازمند صلح و آرامش تبریک میگوییم.
حضرت عیسی در امتداد پیام الهی رسولان پیش از خود، گسترش پیام صلح
و دوستی و برادری میان انسانها را ندا می داد.
مردم در اقصا نقاط جهان همچنان تشنه شنیدن این پیام الهی هستند و جان های آزاده جهان در تحقق این پیام رستگاری بخش میکوشند.
امروز خشونت های دینی که اکثر آنها بنام اسلام رخ داد، معضل بزرگ جهان شده است. همه انسانهای آزاده دنیا در پی حل مشکل افراطی گری دینی هستند.
پیام مسیح، همان پیام محمد و موسی و همه انبیاست. همه ادیان آمده اند که خشونت را ازبین ببرند.
ادیان الهی روز میلاد مسیح را گرامی می دارند تا همه متدینان عالم پیشتازان مبارزه با خشونت دینی باشند.
محل تولد عیسی مسیح، یعنی سرزمین فلسطین باید نماد صلح باشد،
قدس پایتخت همه ادیان الهی بوده است و محل مقدس همه ادیان است. متاسفانه اکنون آمریکا با تغییر پایتخت اسراییل ، درگیری داخلی دینی به وجود آورده است.
سالهای طولانیست که مولد مسیح به دست دشمنان صلح به سرزمین کینه توزی و خصومت تبدیل شده است. سرزمینی که به دلیل سکونت پیروان ادیان الهی، میتوانست نماد همزیستی و دوستی پیروان ادیان باشد.
موسسه گفتگوی ادیان ضمن تبریک میلاد پر سعادت حضرت عیسی به مسیحیان جهان بخصوص مسیحیان ایران، امیدوار است به میمنت این میلاد پربرکت که مبداء تاریخ میلادی نیز هست، پیام رستگاری بخش پیامبر صلح و دوستی امسال با قدرت و قوت بیشتر در جهان فراگیر شود، پیامی که همچنان ضرورت جهان پرآشوب ماست.

رییس موسسه گفتگوی ادیان
سیدمحمدعلی ابطحی.