PikiWiki_Israel_17818_Cities_in_Israel

اعتراض مسیحیان فلسطین به سخنان ترامپ درباره بیت المقدس

ناصره یا ناصریه بزرگترین شهر در استان شمالی سرزمین‌های اشغالی در اعتراض به سخنان دونالد ترامپ مبنی بر نامیدن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل، مراسم برگزاری عید کریسمس در این شهر را متوقف کرد. . بیشتر جمعیت ناصره را اعراب فلسطینی تشکیل می‌دهند. در عهد جدید ناصریه به عنوان شهر دوران کودکی عیسی معرفی شده‌است. ناصره یکی از شهرهای زیارتی مسیحیان است که یادبودها و مراسم دینی در آن برگزار می‌گردد. بیشتر جمعیت این شهر را اعراب مسیحی تشکیل می‌دهند و شهردار کنونی آن هم از مسیحیان فلسطینی است. [۱]
سالم شراره سخنگوی شهر ناصریه در این باره گفت ما بعد از سخنان ترامپ تصمیم به لغو تمام مراسم جشن کریسمس گرفتیم زیرا این تصمیمات یک جانبه ما را در وضعیتی بحرانی قرار داده است. در این شرایط باید وقت خود را به ایشاح شرایط اختصاص دهیم و برای اعتراض به این سخنان تصمیم بگیریم.
اوضاع در بقیه شهرهای فلسطین نیز به همین قرار است. تنها یک ساعت بعد از سخنان ترامپ، چراغ‌هایی که برای تزئین درخت کریسمس و یا به نشانۀ جشن کریسمس در شهرها و کلیساهای رام الله و بیت الحم روشن شده بود، به نشانۀ اعتراض خاموش شدند واین شهرها از حالت جشن بیرون آمدند.