33980984486_b727f7ece9_z

افزایش خشونت‌های ناشی از نفرت علیه مسلمانان آمریکا در ۱۵ سال گذشته

وضعیت اقلیت‌ها در آمریکا نسبت به گذشته بسیار بدتر شده است. بر اساس داده‌هایی که اخیراً موسسه پژوهشی PEW منتشر کرده مسلمانان در سال ۲۰۱۶ در مقایسه با سال ۲۰۰۱ بسیار بیشتر در معرض حمله قرلر گرفته‌اند . در سال ۲۰۰۱، ۹۳ مورد خشونت علیه مسلمانان ثبت شده بود، در سال ۲۰۱۵، ۹۱ حمله گزارش شده بود اما در سال ۲۰۱۷ ناگهان این تعداد با افزایش چشمگیر به ۲۱۷ گزارش افزایش یافت. منبع این داده‌ها، اطلاعات جرائم ثبت شده بر اساس نفرت در اف بی آی است. این بخش از اف بی آی با ۱۵ هزار نیروی پلیس مسئول شناسایی، ثبت و رسیدگی به جراوم ناشی از نفرت است. واضح است که کسلمانان از سال ۲۰۱۵ به این سو ر معرض خشونت و تهدید بسیار در آمریکا قرار گرفته‌اند و این خشونت‌ها با روی کار آمدن ترامپ بدتر نیز شده است.

حملات ناشی از نفرت علاوه بر مسلمانان شامل حال یهودیان آمریکا نیز شده است. تعداد حملات ناشی از نفرت در سال ۲۰۱۶ علیه یهودیان ۶۸۴ مورد گزارش شده است. این تعداد در سال ۲۰۱۵، ۶۶۴ مورد بوده است. در مقایسه موارد ثبت شدۀ خشونت علیه کاتولیک ها ۶۲ مورد و پروتستانها ۱۵ مورد بوده است. مسلمانان علوه بر حملات بدنی، خسارت به اموال و خانه‌هایشان را نیز تجربه میکنند. تعداد تخریب مغازه و خانه و سایر اموال در سال ۲۰۱۵، ۷۰ مورد گزارش شده است و در سال ۲۰۱۶، ۹۲ مورد. افزایش میزان حملات به مسلمانان در سال ۲۰۱۶ باعث شده است که تعداد بیشتری از مسلمانان ساکن در آمریکا عنوان کنند که از تبعیض مذهبی در این کشور رنج می‌برند.