3776066660_0eba667667_z

نخست وزیر لهستان، اتحادیه اروپا را به خاطر سانسور مسیحیت سرزنش کرد

بئاتا شدوو، نخست وزیر لهستان در کنفرانسی که به همت موسسه امور بین الملل لهستان برگزار شده بود عنوان کرد این کشور قصد دارد از هرگونه «سانسور ایدئولوژیک» سنت‌های مسیحی در اتحادیه اروپا جلوگیری کند. شدوو همچنین در این کنفرانس بر مخالفت حزب خود با مهاجرت مسلمانان تاکید کرد. لهستان به همراه مجارستان از سال ۲۰۱۵ با ورود مهاجران از طریق این کشورها به اروپا مخالفت کرده اند، این دو کشور مهاجرت مسلمانان را تهدیدی جدی برای امنیت ملی خود می‌دانند. وی علاوه بر این تاکید کرد مسیحیان در اروپا به هیچ وجه نباید احساس ناراحتی کنند و یا از دین و سنت‌های دینی خود شرمزده باشند. وی افزود «لهستان با تمام امکانات خود حامی مسیحیان است و مانع از سانسور ایدئولوژیک فرقه های مختلف مسیحیت در اروپا خواهد شد» وی همچنین گفت به زودی مجسمه ای از پاپ ژان پل دوم وارد کشور خواهد شد، این مجسمه در شمال غربی فرانسه نصب بوده است و گویا فرانسه قصد پایین آوردن این مجسمه را دارد. پاپ ؤان پل دوم اهل لهستان بود. نخست وزیر فرانسه با اشاره به چند مصداق از سانسور عقاید مسیحی در سطح کشورهای مختلف اتحادیه اروپا، از کشورهای این اتحادیه خواست دست از ستیز با مظاهر مذهبی مسیحی در مکان‌های عمومی بردارند.