Screen-Shot-2017-11-10-at-5.07.39-PM-600x400

ارتشی تازه برای خدا

تاریخ بشر شاهد شکل گیری گروه‌های زیادی بوده است که بخاطر مسیحیت و حفظ اصول این دین جنگیده‌اند. در قرن بیست و یکم  نیز گروهی از افسران سابق پلیس، سربازان و شهروندان دغدغه‌مند در ا»ریکا گرد هم آمده‌اند و گروهی خودجوش بری دفاع از مسیحیت شکل داده‌اند. آنها خود را «ارتش خدا» نامیده‌اند. کارآگاه ریچارد تامایو، کارآگاه خصوصی نیروی پلیس بنیان گذار این ارتش نوظهور است. آنها در خیابان‌های با یونیفورمی مخصوص که تقریباً شبیه یونیفورم پلیس است و بر روی آن نام مسیح نوشته شده است بصورت مسلح گشت می‌زنند تا به گفتۀ خود از «قلمرو پادشاهی خداوند» حفاظت کنند. این ارتش در حال حاضر ۵۰ عضو دارد. و تقریباً مااند گروه معروف فرشتگان نگهبان است با این تفاوت که تمام تاکید آنها بر رعایت احکام مذهبی و حفظ و اجرای اصول مسیحیت است. همۀ اعضای این گروه مسلح نیستند. یکی از اقدامات جالب توجه آنها فیلمبرداری از موارد سوء استفاده از کارگران غیرقانونی در آریزوناست. آنها می‌گویند قانون دغدغه ما نیست، بی عدالتی و نقض حقوق مسیحیان و سوء استفاده از آنها موضوع ماست. آنها خود را حامی به حاشیه رانده شدگان و افراد در معرض تهدید معرفی کرده‌اند.

برخی از منتقدان می‌گویند تشکیل یک گروه مسلح مسیحی تهدیدآمیز است، ضمن اینکه اگر یک گروه مسلمان به این سبک و سیاق اعلام حضور میکرد و با اسلحه و لباسهایی که بر آن نام حضرت محمد نوشته شده است در خیابانهای آمریکا به راه می‌افتاد حتما به عنوان یک گروه تروریستی دستگیر می‌شدند.