statue-of-liberty-2629937_1280

کشیش پیشگوی آمریکایی: آمریکا به زودی با بمب اتمی از بین می‌رود

گرگ لوری، نویسنده و کشیش معروفی آمریکایی که به خاطر پیشگوئیهای گاه به گاهش مشهور است، به تازگی پیشگویی کرده است که آمریکا به زودی با بمی هسته ای از بین خواهد رفت. منبع این پیشگویی وی کتاب مقدس است. این کشیش پیشگو در این باره اظهار کرده است که بعد از خواندن دوبارۀ کتاب مقدس به این استنتاج رسیده است. این کشیش میگوید در کتاب مقدس از وجود یک قدرت جهانی در روز وقوع حادثه چیزی به میان نیامده است. اما با توجه به ویران یکامل آمریکا بعد از این اتفاق بزرگ ملت‌های دیگری بر صحنه ظاهر خواهند شد. این کشیش ادعا کرده است بر اساس شواهد و قراین کتاب مقدس و آنچه دربارۀ آخرین روز آمده است، به ظر کرۀ شمالی عامل حملۀ اتمی به آمریکاست. با این حال وی گفته است در کتاب مقدس اسمی از کره شمالی نیامده است اما از ایران نام برده شده است. او ایران را بر اساس اطلاعات کتاب مقدس کشوری با مردمی ممتاز اما با قدرت نظامی بالا توصیف کرده است. وی میگوید تمام این استنتاج ها نتیجه تلاش خود او به تنهایی است. وی میگوید از آنجا که احتمال اتحاد ایران و کره شمالی وجود دارد وکره شمالی دارای کلاهک هسته ای است، پس احتمالا منظور از نام ایران در کتاب مقدس میتواند به اتحاد این دو حمله نهایی کره شمالی مربوط باشد.

پیونگ یانگ در چند ماه گذشته سلاح های هسته ای خود را آژمایش کرده است. آخرین آزمایش هسته ای این کشور سوم سپتامبر ۲۰۱۷ بوده است.