3216

مخالفت شدید پاپ فرانسیس با مجازات اعدام

پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان، بارها مجازات اعدام را در تمام اشکالش در مدت پنج سال دوران پاپی خود محکوم کرده است: اما وی هفته جاری گامی بلندتر برداشت و در مراسم فتگی عشاء ربانی اظهار داشت قصد دارد آموزه‌های کلیسا را تغییر دهد و به مسیحیان بیاموزد که مجازات اعدام غیر قابل، قبول، ناروا و حرام است. وی افزود، مجزات مرگ، تحقیر شأن و کرامت انسان است، به هر شکلی که صورت گیرد؛ بعلاوه بر خلاف دستورات و آموزه های انجیل است. کتاب انجیل به ما میگوید تنها قاضی و کفیل حقیقی خداوند است.

رهبران کلیسای کاتولیک همواره در مخالفت با سقط جنین بر مقدس بودن زندگی همه انسانها تاکید داشته اند و هیچ گاه دست از این استدلال بر نداشته‌اند، بر همین اساس کاتولیکهای لیبرال، واتیکان را متهم به گزینشی برخورد کردن با مقدس بودن جان انسانها میکرد و اعتقاد داشت کلیسا باید با تمام اشکال سلب جان انسانها مخالفت کند و دربرابر اعدام نیز موضع گیری کند. لازم به ذکر است در آخرین اصلاحیه اصول و دستورات کاتولیک که مربوط به سال ۱۹۹۲ است، مجازات اعدام از نظر کلیسای کاتولیک در برخی از شرایط خاص مجاز است. اما سقط جنین تحت هیچ شرایطی مجاز نیست
بر اساس پژوهشی که سال گذشته در آمریکا صورت گرفت، ۴۳ درصد کاتولیکهای آمریکایی موافق مجازات اعدام هستند.