3350

جرمی کوربین: توئیتر و فیس بوک باید با نفرت پراکنی مذهبی مقابله کنند

جرمی کوربین از رسانه های اجتماعی، از جمله فیس بوک و توئیتر خواسته است تا قوانین خود را به سمت مبارزه با نژاد پرستی، سوء استفاده و سخنان نفرت پراکنانه علیه مذهب ببرند.

وی با اشاره به تجربه خود در رسانه های اجتماعی اظهار داشت کامنتهایی را که زیر یکی از پستهای وی نوشته شده است بررسی کرده و از حجم سخنان نفرت افکنانه، تبعیض آمیز و نژاد پرستانه و ضد افراد مذهبی متعجب شده است. وی گفت این نظرات « به طرز شوک آور و باور ناپذیری زننده و تهوع آور بودند»

رهبر حزب کارگر انگلیس با انتقاد از رسانه‌ها موسوم به جریان اصلی، گفت این رسانه‌های مدام سخنان تحریف شده من درباره اسلام را تکرار میکنند اما یک بار از مواضع من درباره خطرات اسلام هراسی و سخنان نفرت افکنانه علیه مسلمانان حرفی ی به زبان نیاورده‌اند. وی اظهار داشت مردم باید به عنوان اعضای یک جامعه واحد پشت هم بایستند و هر نوع حمله و آزار و شونتی را محکوم کنند. وی افزود حمله به هر یک از اعضای جامعه یا نهادهای مذهبی اعم از مسجد، کلیسا، کنیسه و معبد حمله به همۀ ماست.