1024px-Amish_agricultural_machinery

فرقه مسیحی که قسم خورده‌اند از تکنولوژی در خانه استفاده نکنند

غریبه‌هایی که از بیرون نگاه می‌کنند گمان می‌کنند آمیش‌ها تکنولوژی گریزند و هیچ اقبالی به شیوه‌های مدرن زندگی ندارند، اما آنها اعتقاد دیگری دارند. آنها میگویند تفاوت ما با بقیه مردم جهان بخصوص آمریکائیها، این است که از تکنولوژی روز را بعد از مشورت با رهبران مذهبی خود، و بعد از اینکه مطمئن شدیم نفعش بیش از ضررش است استفاده میکنیم.
آمیش یک فرقه مسیحی آناباپتیست است که در سال ۱۶۹۳ به دست رهبر مِنونی‌های سوئیس، یاکوب آمان بنیان نهاده شد. بیشتر آن‌ها درایالات متحده آمریکا و کانادا زندگی می‌کنند و به چند گروه اصلی تقسیم شده‌اند. پیروان فرقه آمیش کماکان بر اساس روش‌های قدیمی نیاکان‌شان مانند استفاده از اسب برای کشاورزی و حمل و نقل، روش پوشش سنتی و ممنوعیت استفاده از برق و تلفن در خانه زندگی می‌کنند.
آمیشها بر خلاف تفکر رایج که تکنولوژی را وسیله‌ای برای بهبود کیفیت زندگی میداند معتقدند لزوما چنین نیست و تکنولوژی میتواند باعث گرفتاریهای بی شماری شود که انسان را از تعالی بازدادرد. آنها با احتیاط و بدبینی بسیار به تکنولوژی نزدیک میشوند و آن را در زندگی خود به کار می‌برند. بیش از چهل فرقه ا»یش در آمریکا زندگی میکنند که رویه‌های متفاوتی نسبت به تکنولوژی اتخاذ کرده اندو برخی بلکل استفاده از تمام مظاهر جهان مدرن را نفی میکنند، استخدام نمیشوند، از بیمه استفاده نمیکنند و از وسایل مدرن مثل ماشین و تلفن و بقیه موارد استفاده نمیکنند، اما برخی دیگر بع از مشورت با روحانیون خود و تایید آنها از برخی لوازم تکنولوژی آن هم فقط در مشاغل خود استفاده میکنند.
برای مثال آمیشهای لندکستر آمریکا از الکتریسته استفاده میکنند، اما نه از شبکه برق ملی، آنها با تلاش خود برق مورد نیاز خود را تولید میکنند. در سالهای اخیر آنها به دلیل تغییر شغل کشاورزی و شهر نشین شدن گرایش بیشتری به تکنولوژی پیدا کرده اند اما همچنان سعی در هماهنگ کردن اعتقادات دینی خود با مظاهر زندگی مدرن دارند. برخی از خاواده های آمیش سوگند خورده‌اند که به هیچ وجه در خانه‌های خود از تکنولوژی استفاده نکند و تنها به صورت محدود بیرون از خانه از برخی از وسایل مدرن استفاده کنند.