4295

جشنواره مذهبی دورگا پوجا و نگرانیهای زیست محیطی در هندوستان

حافظان محیط زیست در هندوستان میگویند مراسم ده روزه جشن مذهبی دورگا پوجا باعث آلوده شدن محیط زیست بخصوص رودخانه ها میشود.
جشن دورگا پوجا بزرگداشت الهه دورگاست که هندوان به دلیل زیبایی و همچنین وحشت از او، این خدا را میپرستند و به افتخارش جشنی ده روزه و مفصل میگیرند. در پایان  این جشن مجسمه‌های دورگا در آب رودخانه‌ها رها میشود. جنس این مجسمه ها اغلب پلاستیکی است.  این جشن که در اواخر شهریور و اوایل مهرماه برگزار می‌شود، پایان یافته است اکنون مردم دهلی بعد از این جشن ده روزه رودخانه‌ای دارند که صدها بت دورگا را در آن غرق کرده اند. رودخانه ای که با گل و پلاستیک و مجسمه های

الهه دورگا ده دست دارد و معمولا وی را در حال راندن یک شیر نشان میدهند. در ایام جشنواره مردم مجسمه های مختلف دورگا را در شهر میچرخانند و سپس آن را در رودخانه غرق میکنند. این کار نماد بازگشت دورگا به خانه اسطوره ایش در اعماق آبهاست.

اما فعالان محیط زیست میگویند این جشنواره به محیط زیست آسیب میزند و رودخانه یامونا در دهلی به دلیل این جشن یکی از آلوده ترین رودخانه های هندوستان است. دادگاه‌های هندوستان مدتهاست تلاش میکنند غرق کردن مجسمه های دورگا در آب رودخانه‌اه را جرم اعلام کنند اما به دلیل فدرت مناسک مذهبی هنوز موفق به این کار نشده‌اند.

با این حال در برخی از شهرها مانند دهلی مردم اجازه دارند در بخشهای خاصی که دولت تعیین کرده است این مجسمه های را غرق کنند. به صورتی که این آبگیرها به جریان اصلی رودخانه وارد نمیشوند و آب را بیش از حد آلوده نمیکنند.

مراسم غرق کردن دورگا از قرن چهاردهم میلادی در هند انجام میشود اما فعالان محیط زیست میگویند میزان آلودگی  به دلیل افزایش جمعیت شرکت کنندگان و امکانات بیشتر در ساختن مجسمه های دورگا بسیار بیشتر از قرنها و حتی سالهای گذشته است.