4676

تضادهای کلیسا در موضوع ازدواج همجنسگرایان

کلیسای اسقفی اسکاتلند با صدور بیانیه ای اعلام کرد تحریمهای کلیسای جهانی انجلیکن علیه این کلیسا خدشه ای در تصمیم رهبران دینی کلیسای اسکاتلند مبنی بر دفاع از از حق ازدواج همجنسگرایان وارد نمیکند. اسقف اعظم کلیسای اسکاتلند در این بیانیه نوشته است «عشق عشق است»
مارک استرنج به نمایندگی از اسقفهای کلیسای اسکاتلند گفت ما متوجهیم که این تصمیم باعث دلخوری، نگرانی و مخالفت جامعه مسیحیان آنجلیکن شده است و ما تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا رابطه ما با این کلیسا قطع نشود اما در عین حال نمیتوانیم از مسیری که این کلیسا در جهت حمایت از ازدواج همجنسگرایان گرفته است برگردیم زیرا شورای اسقفی این کلیسا معتقدند معنای عشق عشق است. به هر شکل که باشد»
از سال گذشته کلیسای جهلنی انجلیکن تنبیهاتی را برای کشیش نشینهایی که از دستورات و خط قرمزهای این کلیسا تخطی کرده اند در نظر گرفته است . اعمال میکند. جاستین ولبی رهبر کلیسای کانتربوری در این باره اظهار داشت جلسات طولانی با رهبران کلیسای اسکاتلند و کلیساهای دیگر برگزار شد که در برخی موارد به شدت ناامید کننده بود. اما فعلا تصمیم برای رای گیری عمومی درباره این موضوع نگرفته‌ایم.
موضوع ازدواج همجنسگرایان جدی ترین چالش کلیساست.