classroom-2093743_640

پرونده‌ای برای تبعیض دینی در دبیرستانی در آمریکا

یک دانش آموز آتئیست به نام سیدنی فیسک از منطقه آموزشی دلتا در دنور آمریکا به جرم تبعیض مذهبی شکایت کرد. این دانش آموز فارغ التحصیل که خود را یک آتئیست مینامد مدعیست به دلیل عدم دین باوریش از سوی مشاوران و معلمان و مسئولان مدرسه تحقیر شده است و نمرات او را کمتر اعلام کرده‌اند. به دلیل فاصله دادگاه زا محل زندگی این دانش آموز وکلای وی عهده‌دار مراحل قانونی شکایت از منطقه آموزشی دلتا شده اند. سیدنی فیسک میگوید معلمان مدرسه آزادی بیان و حقوق مذهبی وی را نادیده میپرفتند و با برگزاری جلسات متعدد سعی داشتند نظرات مذهبی خو.د را به وی تحمیل کنند. وی برای فشار روانی، هزینه‌های اقتصادی و تحقیری که در طول تحصیل در دبیرستان دلتا متحمل شده است درخواست غرامت کرده است.

این دانش اموز میگوید در سال تحصیلی ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ بالاترین نمره‌ها را کسب کرده است و سرپرستی گروه‌های مناظره ومباحثه را به عهده داشته است، همچنین خبرنگار و گزارشگر روزنامه ناحیه آموزشی بوده است و مدیر مسئول نشریه دانش آموز، اما سال بعد به دلیل اعتقادات مذهبی از سوی اولیا< مدرسه تهدید شده است که  از وی رفع مسئولیت خواهد شد و همچنین اجازه اداره جلسات تریبونهای آژاد دانش آموزی را نیز به وی نخواهند سپرد. وی با ذکر نمونه‌های مختلف از آنچه تبعیض دینی و بدرفتاری به دلیل اعتقادات مذهبی نامید عنوان کرد که اولیاء مدرسه به وی اجازه نداده اند روز جشن فارغ التحصیلی سخنرانی کند.

قرار است این دادگاه در ماه آینده به این پرونده رسیدگی کند.