908

بازداشت یک کشیش مسیحی به جرم توهین به اسلام در سیرالئون

یک کشیش نیجریه‌ای در سیرالئون به دلیل سخنان اسلام هراسانه‌اش بازداشت شد. وی در جلسه‌ای سالام را دین خشونت توصیف کرده بود. سخنان وی بازتاب گستردهای در فضای مجازی داشت و خشم بسیاری از مسلمانان آفریقایی را برانگیخت.
ویکتور آجیساف، موسس و رهبر بزرگترین کلیسای کشور سیرالئون در مراسم عشای ربانی کلیسای خود اسلام را دین فریب و خشونت معرفی کرده بود. وی همچنین گفته بود مسلمانان مسئول تمام عملیات تروریستی در طول تاریخ در سراسر جهان هستند. ۷۸ بر اساس آمار مرکز ملی سرشماری این کشور در سال ۲۰۱۵، درصد جمعیت سیرالئون مسلمان هستند.
ویدئو و صوت این سخنان به طور گسترده ای در فضای مجازی پخش شد. مسلمانان و مسیحیان سیرالئون یکصدا این سخنان نفرت افکنانه را محکوم کردند. این کشیش مسیحی سه روز بعد از این سخنان بازداشت شد اما هنوز اتهامی علیه وی اعلام نشده است. ام بی گامارا داداستان کل سیرالئون در این باره اظهار داشت این سخنان بسیار تاسف برانگیز است. مسلمانان و سمیحیان قرنهاست در کنار هم در این کشور با دوستی و مدارا زندگی میکنند و هیچکدام تا کنون نگران دین همدیگر نبوده اند.
در مجموع قوانین سیرالئون حکم مشخصی برای سخنان نفرت افکنانه دینی وجود ندارد اما توهین ممنوع است.
در برخی از مطبوعات این کشور ذکر شده ست که بازداشت این کشیش مسیحی برای تامین امنیت جانی خود وی بوده است. قرار است پنج شنبه به اتهامات وی رسیدگی شود.